Izmena pravilnika o vođenju putnih naloga

putni nalog PUTNI NALOG SE MOŽE KORISTITI DO 30 DANA OD DANA IZDAVANJA

Izmenama Pravilnika o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima („Sl. glasnik RS“, br. 32/2010)predviđena je izmena u pogledu dužine korišćenja putnog naloga.

Do sada je bilo predviđeno da se putni nalog izdaje po pravilu dnevno za svaki prevoz, odnosno izuzetno za više prevoza a najduže 7 dana od dana izdavanja.

Izmenama pravilnika putni nalog se izdaje za jedan ili više prevoza i može se koristiti do potpunog popunjavanja putnog naloga (podaci o datumu započinjanja prevoza, stanja kilometar sata na početku i završetku prevoza, mesto polaska – dolaska, vreme polaska i dolaska itd.) ali ne duže od 30 dana od dana izdavanja.

Podsećamo da (shodno Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju) kontrolu tehničke ispravnosti vozila može vršiti i overiti u putnom nalogu lice koje ima najmanje treći stepen saobraćajne ili mašinske struke, sa najmanje godinu dana radnog iskustva u struci.

Takođe podsećamo da su novčane kazne za prekršaj ako u vozilu nema putnog naloga popunjenog, overenog i potpisanog na propisan način i ako se izdavanje i vođenje putnih naloga i evidencija o putnim nalozima ne vrši na propisan način, za pravna lica od 50.000 do 200.000 dinara a za preduzetnike od 20.000 do 80.000 dinara.

Na snazi od: 22.05.2010.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes