FINANCIAL CONSULTING AND ACCOUNTING

26. May 2016.

12 Points Finansije i Knjigovodstvo, koje je osnovano 2008. godine, pruža usluge finansijskog savetovanja, knjigovodstvene, računovodstvene usluge, nastavivši dugogodišnju porodičnu praksu iz oblasti finansija.

Posebno nam je bitna delatnost finansijskog savetovanja kako bismo osim vođenja finansijskih knjiga bili tu da pomognemo klijentima i pružimo podršku pri: istraživanju tržišta i konkurencije, analizi profita i gubitaka, analizi cena i marže, kod izrade biznis planova i u procesu strateškog planiranja. Možemo vam omogućiti različite analize tržišta, da li i koje mogućnosti postoje za vašu firmu i kako se mogu iskoristiti.
Postoje finansijske analize koje vam mogu otkriti nove mogućnosti. One otkrivaju vaše jake strane, a i slabosti vašeg poslovanja. Pomoći ćemo vam da steknete bolju startnu poziciju, da uspostavite prioritete i da počnete da primenjujete rešenja kojima ćete ostvariti profit.
Ako želite da obezbedite finansije za početak poslovanja ili za razvoj postojećeg poslovanja, mnogo je važno da imate dobar poslovni plan. Aktivno učestvujemo u pripremama vaše dokumentacije kod zahteva za kreditiranje upućenih bankama, Fondu za razvoj ili slično.

Agencija poseduje računovodstvene programe za finansijsko poslovanje, plate, vođenje blagajne, robno-materijalno poslovanje, evidenciju osnovnih sredstava, kao i za štampanje virmana i svih vrsta zakonom propisanih obrazaca i poreskih prijava.
Poslovanje Agencije prilagođeno je različitom obimu i vrsti poslovanja svakog pojedinačnog pravnog lica, sa posebnim osvrtom na novoosnovana pravna lica kojima pružamo i najosnovniju obuku vezano za početak njihovog poslovanja. S vremenom smo stekli veliko iskustvo u poslovanju sa udruženjima građana, sportskim, humanitarnim i drugim sličnim organizacijama, kao i sa celokupnim NVO sektorom.
Korisnik smo usluga konsultantske kuće Privredni savetnik doo i sva specifična pitanja vezana za poslovanje pravnih subjekata rešava u saradnji sa ekspertima te kuće.
Knjigovodstvene usluge se obavljaju na računarskoj mreži u programima beogradske softverske kuće WINGS, a kurirska služba koju posedujemo blagovremeno razmenjuje dokumentaciju između Agencije i klijenata.
Najširi spektar aktivnosti koje obavljamo omogućava našim klijentima da se maksimalno posvete svojoj osnovnoj delatnosti.

Za više informacija pišite nam na: knjigovodstvo@12points.rs